Joma-medical voorziet 3 ambulances die vergund zijn voor het "Niet Dringend Liggend Ziekenvervoer". 

Onze ambulances staan klaar voor liggend ziekenvervoer van niet dringende aard.

Zo kan u beroep doen op onze ambulance voor verplaatsing voor ondermeer

consultatie, opname, ontslag, radiotherapie, chemotheramie, nierdialyse, …

We zijn ook beschikbaar voor specifiek ziekenvervoer zoals verpleegkundig vervoer, repatriering of andere zorgtransporten.

Op vraag van artsen kan indien nodig ook dringend vervoer gedaan worden.Ziekenvoer nodig? Bel onze alarmlijn op:

0493.93.73.43

Of mail naar:

ziekenvervoer@joma-medical.be
Vanaf 01/07/2021 dienen alle diensten die "Niet Dringend Liggend Ziekenvervoer" 

doen een vergunning te hebben.

Onze dienst is vergund sinds 3 Juni 2021.
Raadplaag de tabel voor onze tarieven
                                                                                                                                                  Prijslijst vanaf 01/01/2023
Ziekenwagen met 2 ambulanciers: 

Ziekenwagen met Verpleegkundige

(specifiek of vraag)


Klachten

Waar men werkt met mensen kan er soms onenigheid bestaan. 

Hoewel we steeds trachten te werken naar de wensen van de patiënt,

kan het zijn dat dat u een klacht hebt.


Hoe kan u een klacht indienen?


Via de post Joma-medical vzw , Ginderbroek 61/1, 2400 Mol

Via telefoon op het nummer 0493/93.73.43.  De klacht wordt door de dispatch van wacht genoteerd

Via mail info@joma-medical.be of jobbemarien@joma-medical.be


Wij streven er naar binnen de 2 werkdagen te antwoorden.

En binnen de maand tot een oplossing te komen.

Het kan gebeuren dat u niet akkoord bent met onze oplossing. 

Dan kan u nog steeds een klacht indienen bij uw mutualiteit of bij

de onafhankelijke commissie (NDLZ@zorg-en-gezondheid.be).
0 - 10 Kilometer

75 euro forfait


11 - 50 kilometer

+ 1,75 euro per bijkomende kilometer


Vanaf 51 kilometer

+1.50 euro per bijkomende kilometer


Wachtgeld

15 euro per begonnen kwartier


Zuurstof

15 euro Forfait


Zondag, Feestdag en nacht

+25 euro Forfait

Nacht = 20:00 - 06:00

Covid besmet

+25 euro Forfait


0-10 Kilometer

100 euro forfait


11 - 50 Kilometer

1,75 euro per bijkomende kilometer


Vanaf 51 kilometer

1.50 euro per bijkomende kilometer


Wachtgeld

20 euro per begonnen kwartier


Zuurstof

15 euro Forfait


Zondag, Feestdag en nacht

+25 euro Forfait

Nacht = 20:00 - 06:00

Covid Besmet

+25 euro Forfait